Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Slavic Culture and Scriptum: the Past and the Present”

Správa z medzinárodnej konferencie „ Slovanská kultúra a písomnosť : minulosť a súčasnosť “

Autor:

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok