Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Ukraine-Slovakia: Visa Context of the Relationship.

Svitlana Mytryayeva, National Institute for Strategic Studies, Uzhgorod, uf.niss@gmail.com

Population of Kosice and administrative division of the city in 19th century in archive documents and literature.

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, nikola@netkosice.sk
Ladislav Gergely, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gergely@saske.sk

Protocols of Canonical Visitations that Took Place in the Abov - Turňa County During the 18th Century.

Bernadeta Fabová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, belletriell@yahoo.co.uk

The Court of Antal Verancsics and the Hungarian Renaissance.

Gál – Mlakár Zsófia, Fráter Gymnázium, Miškolc, gal.mlakar@gmail.com

Reviews and anotations

POP, Ivan. Malé dejiny Rusínov. Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2011. ISBN 978-80-970354-4-0, 139 strán

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Ukrainians in the Frontier Carpathian Regions: Problems of Acculturation, Assimilation and Identification” Svidník, Juny 18th – 19th, 2011

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Report from the Scientific Conference “Meeting of Young Historians – Society, Culture and Everyday Life in History of Slovakia” Košice, September 27th – 28th, 2011

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Report from the International Scientific Workshop “Selected Problems of Archaeology in the Middle Ages and Early Modern Era in East Slovakia”

Drahoslav Magdoško, dmagdosko@gmail.com 

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok