Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Meeting of Young Historians – Society, Culture and Everyday Life in History of Slovakia” Košice, September 27th – 28th, 2011

Správa z konferencie „Stretnutie mladých historikov – Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska“ Košice, 27. – 28. septembra 2011

Autor:

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok