Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Ukrainians in the Frontier Carpathian Regions: Problems of Acculturation, Assimilation and Identification” Svidník, Juny 18th – 19th, 2011

Správa z medzinárodnej konferencie „Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie“ Svidník, 17. – 18. jún 2011

Autor:

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok