Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Workshop “Selected Problems of Archaeology in the Middle Ages and Early Modern Era in East Slovakia”

Správa z odborného seminára „Vybrané problémy archeológie stredoveku a novoveku na východnom Slovensku“

Autor:

Drahoslav Magdoško, dmagdosko@gmail.com 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok