Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Population of Kosice and administrative division of the city in 19th century in archive documents and literature.

Obyvateľstvo Košíc a administratívne členenie mesta v 19. storočí v archívnych dokumentoch a literatúre

Autor:

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, nikola@netkosice.sk
Ladislav Gergely, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gergely@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article deals with the changes in numbers of inhabitants in Košice in the 19th century. The article also provides information about the archive materials and existing literature, which are the foundation (source) of this research. According to the existing resources we can divide the evidence into two parts: while the information about the population of the city from the first half of 19th century is derived entirely from the archive materials (Conscriptio Animarum), in the second part of the century official government`s census results were available. Overall, we can highlight that in the view of the evolution of the population in Košice, as a smaller royal city, after the initial stagnation in 19th century, in the second half of the century the population was rising at the increased speed and by the end of the century, Košice, belonged to prominent cities in Uhorsko.

Bibliografické informácie (sk)

REGINÁČOVÁ, Nikola – GERGELY, Ladislav. Obyvateľstvo Košíc a administratívne členenie mesta v 19. storočí v archívnych dokumentoch a literatúre. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 2.

Bibliographic information

REGINÁČOVÁ, Nikola – GERGELY, Ladislav. Population of Kosice and administrative division of the city in 19th century in archive documents and literature. Individual and Society

Článok v PDF

Zdieľať článok