Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Concept of Research Project of Lingual Behaviour of Slovak Youth in Hungary and Slovakia.

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

Mother tongue in the values hierarchy of young Slovaks in Hungary.

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Communicative act of congratulation and request/excuse in linguistic behavior of young people in Slovakia and Hungary.

Daniela Slančová, Prešovská univerzita Prešov, slancod0@unipo.sk

Opinions of Slovak Youth in Slovakia and Hungary about Ethno-Cultural Development of Ethnical Minorities.

Ladislav Lenovský, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, llenovsky@ukf.sk

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

Attitudes of young Slovaks in Hungary to the functions of Slovak language (in two situational contexts).

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Knowledge of Communication Languages and Inter-Generation Relations of Lingual Behaviour of Slovak Youth in Slovakia and Hungary – Empirical Context.

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Personality in the Context of Cognitions, Emotionality and Motivations, III”

Viera Lehotská, lehotska@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok