Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Personality in the Context of Cognitions, Emotionality and Motivations, III”

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III“

Autor:

Viera Lehotská, lehotska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok