Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

The Hungarian minority in Slovakia in the context of post-communist period.

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

German minority in the Zips – its organisations and cultural and social activities in 20th and 30th years of 20. century.

Mária Ďurkovská,  Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

Emotional and social intelligence of men and women.

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu PU, Prešov, zuzana.birknerova@unipo.sk

Reviews and anotations

HREHOVÁ, Helena. Etická rozprava o cnosti a dobrokráse. Aretologicko-filokalistické reminiscencie. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-8082-281-1, 300 strán

Zuzana Barníková-Magganaris, ktzmag@gmail.com

Sociální práce/Sociálna práca, časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, 2010, ročník X, čísla 1 až 4, ISSN: 1213-6204.

Vojtech Tkáč, vojtech.tkac@centrum.cz 

Reports

Report from the International Scientific Conference “National Councils in the Carpathian Region in the Fall of the World War II” Stará Lesná, November 10th – 11th, 2011

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

Report from the International Scientific Workshop “Quest for the Mutual Language about the Mutual Past” Košice, November 24th –25th, 2011

Ladislav Gergely, gergely@saske.sk  

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok