Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “National Councils in the Carpathian Region in the Fall of the World War II” Stará Lesná, November 10th – 11th, 2011

Správa z konferencie "Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny", Stará Lesná, 10.- 11. november 2011

Autor:

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok