Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Workshop “Quest for the Mutual Language about the Mutual Past” Košice, November 24th –25th, 2011

Správa z medzinárodného vedeckého seminára „Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti“ Košice, 24. - 25. november 2011

Autor:

Ladislav Gergely, gergely@saske.sk  

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok