Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Social and personal factors of perceived work safety in the EWCS 2010 data.

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Perception of positive and negative aspects of work-family spillover by employed men and women.

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dfedak@saske.sk

Janka Tomková, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Zuzana Torbová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Comparison of Text and Graphical Sociometric Questionnaires.

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Katarína Naser, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, naser@saske.sk

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Actual Socio-Ethnic and Lingual Situation of Slovak Youth in Hungary and Slovakia (Compendium of Theoretical Knowledge and Empirical Findings).

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

The family life cycle and satisfaction.

Daniela Husovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, husovska@saske.sk

Work-family conflict, positive experience and preference of types of values.

Katarína Naser, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, naser@saske.sk

Cohabitation : Review of literature.

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Specifics of the personal preferences of personally important places in adolescents according to study profiling and geographic location.

Eva Naništová, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, enanist@gmail.com

Júlia Halamová, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, julia.halamova@gmail.com

Perception of safety by Europeans.

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok