Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Comparison of Text and Graphical Sociometric Questionnaires.

Comparison of Text and Graphical Sociometric Questionnaires

Autor:

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Katarína Naser, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, naser@saske.sk

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Peer nomination and peer rating which are used in standard text sociometric questionnaires can be also used in graphical form of sociometric questionnaires. Children may consider the graphical questionnaire more interesting and more playful. We created the graphical sociometric questionnaire which is based on peer rating. We aimed to verify its validity by comparing it with text sociometric questionnaire. Our sample consisted of 125 sixth and seventh graders from three elementary schools in Slovakia. The results indicate that graphical sociometric questionnaire is a valid assessment method for measuring social status of group members. We suggest that graphical questionnaire is more sensitive in discrimination of children´ social status. But graphical questionnaire did not show exactly status of neglected children. Neglected children are better identified by text sociometric questionnaire.

Bibliographic information

DOBEŠ, Marek – NASER, Katarína – LEHOTSKÁ, Viera. Comparison of Text and Graphical Sociometric Questionnaires. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok