Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Cohabitation : Review of literature.

Kohabitácia : Prehľadová štúdia

Autor:

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Nowadays the research of cohabitation as the way of heterosexual partnership includes various areas. In this review I would like to present some of them. They are the conditions for extension of the cohabitation occurrence, typology and characteristics of cohabitation or cohabiting partners, difference between marriage and cohabitation, consequences of cohabitation on the relationship in marriage, quality of relationship, subjective well-being, attitudes, values, and children living in cohabitation. In the end I present several researches working with European social survey’s data. ESS offers the possibility to research internationally the areas associated with cohabitation.

Bibliographic information

LEHOTSKÁ, Viera. Cohabitation : Review of literature. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok