Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Perception of positive and negative aspects of work-family spillover by employed men and women.

Rodové rozdiely vo vnímaní pozitívnych a negatívnych aspektov prelínania sa práce a rodiny zamestnaných osôb

Autor:

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dfedak@saske.sk

Janka Tomková, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Zuzana Torbová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

ISSN: 1335-3608

Abstract

Paper focuses on perception of work-family enrichment and work-family conflict by employed men and women. On the sample of 107 Slovak respondents we analysed differences in perception of positive and negative work-family spill-over between males (N=52) and females (N=55). Groups do not differ in age, in number of children at home. All respondents are full-time employed, married and live in the eastern part of Slovakia.

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa – TOMKOVÁ, Janka – TORBOVÁ, Zuzana. Perception of positive and negative aspects of work-family spillover by employed men and women. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok