Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Perception of safety by Europeans.

Vnímanie bezpečia Európanmi

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the presented study we analyze subjective and objective perception of safety. The research was carried out on the sample of 35 6250 respondents from 19 European countries of European Social Survey. The results show positive perception of safety by respondents from Scandinavia and negative evaluation by respondents from Eastern European countries. Low correlations were found between perceived safety and experience with crime.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal. Perception of safety by Europeans, Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok