Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Causes of the persecution of Christians under the emperor Decius (249 – 250).

Marta Sendeková, Katedra histórie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, marta.sendekova@gmail.com  

Mária Kotuľáková, maja.kotulakova@gmail.com

Trading activities in the Zips region (15. – 17. century).

Miriam Lengová, Regionálne historické centrum Eindhoven, Holandsko,mlengova@hotmail.com

The primary problems of transformation of secondary and vocational schools in Slovakia after 1918 with emphasis on education in the Košice.

Alžbeta Bojková, Katedra histórie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, alzbetka6@gmail.com

Czechoslovak automotive history in 1918 – 1948 and their economical, technical, culturological and sociological aspects in the Czech and Slovak historiography.

Mikuláš Jančura, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, mikulas.jancura@student.upjs.sk

National educational system of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia (1945 – 1970) in the historiography.

Anna Virostková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, virostkova@saske.sk

Reviews and anotations

RYBÁŘOVÁ, Petra. Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2010. ISBN 978-80-970060-7-5. 186 strán.

Alena Miklošková, mikloskova.alena@gmail.com

Reports

Report from the International Scientific Conference “Development of the Scientific Research of the Carpathian Mountains in 18th – 20th Century” Stará Lesná, Juny 7th – 9th, 2012

Report from the Scientific Conference “Czech, Slovak and Czechoslovak History in 20th Century, VII.” Hradec Králové, April 3rd – 4th, 2012

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Report from the Scientific Conference “Slovakia in the Lack-of-Freedom Era 1938–1939, II.” Banská Bystrica, May 22nd – 23rd, 2012

Defended Dissertation Thesis

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok