Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Development of the Scientific Research of the Carpathian Mountains in 18th – 20th Century” Stará Lesná, Juny 7th – 9th, 2012

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývoj vedeckého výskumu Karpát v 18. – 20. storočí“, Stará Lesná, 7. – 9. Jún 2012

Autor:

Mikuláš Jančura, mikulas.jancura@student.upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok