Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Czech, Slovak and Czechoslovak History in 20th Century, VII.” Hradec Králové, April 3rd – 4th, 2012

Správa z vedeckej konferencie „České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VII.“, Hradec Králové, 3. – 4. apríl 2012

Autor:

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok