Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Slovakia in the Lack-of-Freedom Era 1938–1939, II.” Banská Bystrica, May 22nd – 23rd, 2012

Správa z vedeckej konferencie „Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II.“, Banská Bystrica, 22. – 23. máj 2012

Autor:

Štefan Balberčák, stefan.balbercak@student.upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok