Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Czechoslovak automotive history in 1918 – 1948 and their economical, technical, culturological and sociological aspects in the Czech and Slovak historiography.

Československá automobilová história v rokoch 1918 – 1948 a jej hospodárske, technicko-historické a kultúrno-spoločenské aspekty v českej a slovenskej historiografii

Autor:

Mikuláš Jančura, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, mikulas.jancura@student.upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article focuses on the state of knowledge of the Czechoslovak automotive history in the years 1918 – 1948 in the Czech and Slovak historiography. The author analyses in addition to specific automotive historiography, also the reflection of the subject in work of the Economic and Social history.

Bibliographic information

JANČURA, Mikuláš. Czechoslovak automotive history in 1918 – 1948 and their economical, technical, culturological and sociological aspects in the Czech and Slovak historiography. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok