Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

National educational system of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia (1945 – 1970) in the historiography.

Národnostné školstvo Rusínov a Ukrajincov (1945 – 1970) v slovenskej historiografii

Autor:

Anna Virostková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, virostkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

As presented in the title, the article is focused on the problems of Ukrainian national schol system in Slovakia in the year 1945 – 1970 from the perspective of Slovak historiography. The purpose of the article is the analysis and interpretation of monographs, studies and articles about school system of the Ruthenians and Ukrainians in Slovakia which were published from mid-1950 to present.

Bibliographic information

VIROSTKOVÁ, Anna. National educational system of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia (1945 – 1970) in the historiography. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok