Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The primary problems of transformation of secondary and vocational schools in Slovakia after 1918 with emphasis on education in the Košice.

Primárne problémy transformácie stredných a odborných škôl na Slovensku po roku 1918 s dôrazom na školstvo v Košiciach

Autor:

Alžbeta Bojková, Katedra histórie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, alzbetka6@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The main motive of this article is an analysis of the primary problems of transformation of secondary and vocational schools in Košice in the interwar period. Work systematizes knowledge of Slovak history and the history of education and pedagogy and, through them, exploring in detail the problems of building of Slovak schools, which were crucial for the establishment of Czechoslovakia.

Bibliographic information

BOJKOVÁ, Alžbeta. The primary problems of transformation of secondary and vocational schools in Slovakia after 1918 with emphasis on education in the Košice. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok