Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Status of the Philosophy in the Decadence Process of Slovak Universities.

Postavenie filozofie v procese dekadencie slovenských univerzít

Autor:

Tomáš Pružinec, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, tpruzinec@ukf.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the philosophy as a primary source of the movement of ideas and makes claims for the potential prediction with its essence being an invitation and challenge for a contemplative reflection and constructive critique. 

Bibliographic information

PRUŽINEC, Tomáš. Status of the Philosophy in the Decadence Process of Slovak Universities. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok