Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Possibilities in Enhancing of Effectiveness of Cross-Border Cooperation at the Newly Established East Border of European Union” Košice, September 18th – 19th, 2012

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Možnosti zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce na novej východnej hranici Európskej únie", Stará Lesná, 18. – 19. september 2012

Autor:

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok