Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “The Studium of History in Prešov: the Past and the Present (1952–2012)” Prešov, September 28th, 2012

Správa z vedeckého podujatia „Štúdium dejepisu v Prešove: Minulosť a súčasnosť (1952 – 2012)“, Prešov, 28. september 2012

Autor:

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok