Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Concentration camps in Slovakia in year 1945.

Sústreďovacie tábory na Slovensku v roku 1945

Autor:

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, gabzdil@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Paper analyses the situation of Carpathian Germans in Slovakia, in the year 1945, when, on pretense of the so called collective guilt, Germans were interned in concentration camps. Paper is describing conditions in camps in which, at that time, the basic heath, hygienic and material conditions were not secured.

Bibliographic information

Gabzdilová, Soňa. Concentration camps in Slovakia in year 1945. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok