Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Perception of safety in Slovakia and in the neighbouring countries in five rounds of European social survey.

Vnímanie bezpečia na Slovensku a v susedných krajinách v piatich kolách Európskej sociálnej sondy

Autor:

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, dfedak@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The paper focuses on the perceived safety and expected terrorism threat in Slovakia and its neighbouring countries. Data from the ESS integrated data file 1-5 were analysed. Results indicate that the level of perceived safety is almost similar across the neighbouring countries except the decreased level of safety in Ukraine. Slovak respondents worry most about the criminal acts as burglary and physical attack. Finally the respondents´ prediction of the terrorist attack in Europe and in their own country was analysed. 

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa. Perception of safety in Slovakia and in the neighbouring countries in five rounds of European social survey. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok