Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Scales measuring relationship quality, commitment in relationship and relationship with parents in partners not living in marriage.

Škály na zisťovanie kvality vzťahu, miery záväzku a vzťahu s rodičmi u partnerov nežijúcich v manželstve

Autor:

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article discusses item analysis of three scales related to intimate relationships between partners: Relationship Quality Scale, Commitment Scale, and Relationship with Parents Scale. At the same time it research correlations between subscales of particular scales.

Bibliographic information

LEHOTSKÁ, Viera – DOBEŠ, Marek. Scales measuring relationship quality, commitment in relationship and relationship with parents in partners not living in marriage. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok