Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

CSAPLÁR-DEGOVICS, K. – MITROVICS, M. – ZAHORÁN, C. (Eds.). After Twenty Years … Reasons and Consequences of Transformation in Central and Eastern Europe. Budapešť : Terra Recognita Foundation, 2010, 468 s. ISBN 978-3-940452-29-0.

Autor:

Slávka Otčenášová, otcenasova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok