Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Czech, Slovak and Czechoslovak History in 20th Century, VIII. ” Hradec Králové, April 4th – 5th, 2013

Správa z konferencie „České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VIII.“, Hradec Králové, 4. – 5. apríl 2013

Autor:

Martin Šromovský,sromovsky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok