Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Work and Organizational Psychology” Olomouc, May 22nd – 23rd, 2013

Správa z konferencie „Psychologie práce a organizace“, Olomouc, 22. – 23. máj 2013

Autor:

Miroslava Bozogáňová, bozoganova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok