Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “The Minority Politics in Czechoslovakia in 1960s” Košice, September 11, 2013

Správa z konferencie „Národnostná politika v Československu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia“, Košice, 11. september 2013

Autor:

Barbara Kacerová, kacerova.barbara@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok