Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “East Slovakia in Slovak National History” Košice, July 4th, 2013

Správa z konferencie „Východné Slovensko v slovenských národných dejinách“, Košice, 4. júl 2013

Autor:

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok