Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Transformation of Central European Cities in Historical Development” Krakov, Juny 20th – 21st, 2013

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Transformation of Central European Cities in Historical Development“, Krakov, 20. – 21. jún 2013

Autor:

NikolaRegináčová, nikolareginacova@gmail.com;

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok