Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Hungarian minority parties in Slovakia in the 1930s in the archive documents.

Maďarské menšinové strany na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia v obraze archívnych dokumentov

Autor:

Mária Ďurkovská,Spoločenskovedný ústav SAV Košice, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the Hungarian minority parties in Slovakia in the thirtieth years of 20th century. It is describing their political activities, political orientation of these political parties and attitudes of Hungarian inhabitants toward Czechoslovak Republic. 

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. The Hungarian minority parties in Slovakia in the 1930s in the archive documents. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok