Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Šafárik Czechoslovak state real high school in Prešov in 1919 – 1939.

Šafárikovo československé štátne reálne gymnázium v Prešove v rokoch 1919 – 1939

Autor:

Henrich Hrehor, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, henrich.hrehor@centrum.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article gives basic information about the existence of Šafárik Czechoslovak state real high school in Prešov during the interwar Czechoslovakia.This type of school prepared students, who could continue in their studies at any college or university.

Bibliographic information

HREHOR, Henrich. Šafárik Czechoslovak state real high school in Prešov in 1919 – 1939. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok