Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The introduction of the Ukrainian language in 1952.

Zavedenie ukrajinského vyučovacieho jazyka na Slovensku v roku 1952

Autor:

Anna Virostková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, virostkova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the situation and with one of the problems in the Ukrainian minority educational system in Slovakia in the 50th the 20th century. It focuses mainly on the issue of language in Ukrainian national schools in northeasters Slovakia after the implementation of administrative reform in 1952. Special attention is given to the reason of reducing number of Ukrainian schools.

Bibliographic information

VIROSTKOVÁ, Anna. The introduction of the Ukrainian language in 1952.Individual and Society, 2013, Vol. 15, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok