Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Result of the intervention of the communist regime in the development of Gypsies groups in Czechoslovakia (1958 – 1969).

Nina Pavelčíková, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, nina.pavelcikova@osu.cz

Tradition of so-called minority status and Constitutional Act no. 144/1968 Sb., on the position of national minorities.

René Petráš,Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, petras@prf.cuni.cz

National minorities issue from the viewpoint of international protection of ethnic minorities.

Harald Christian Scheu, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, scheu@prf.cuni.cz

Legal system of the Czechoslovak socialist republic, minorities and experiments regarding law in the 1960´s.

Jan Kuklík, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, kuklik@prf.cuni.cz

René Petráš, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,petras@prf.cuni.cz

Hungarians in Slovakia during end of fifties and beginning of sixties of twentieth century.

Soňa Gabzdilová, Katedra histórie, FF UPJŠ, Košice, sona.gabzdilova@upjs.sk

Hungarian minority in Slovakia – efforts to constitutional anchoring of minority issues till August 1968.

Štefan Šutaj, Katedra histórie, FF UPJŠ Košice, stefan.sutaj@upjs.sk

Reviews and anotations

СЕРГІЄНКО, Тетяна. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століть). Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 274

Jozef Vook, jozef.vook@vsbm.sk

MATULA, Pavol. Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. 112 s. ISBN 978-83-7490-534-3

Martin Furmanik; furmanik@saske.sk

Reports

Report from the International Workshop “Transformation of Remembering after 1945: City, Migration and Memory in the European Comparison” Košice, October 14th –15th, 2013

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok