Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Workshop “Transformation of Remembering after 1945: City, Migration and Memory in the European Comparison” Košice, October 14th –15th, 2013

Správa z medzinárodného workshopu „Transformácia spomínania po roku 1945: mesto, migrácia a pamäť v európskom porovnaní“, Košice, 14. – 15. október 2013

Autor:

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok