Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Legal system of the Czechoslovak socialist republic, minorities and experiments regarding law in the 1960´s.

Právní systém ČSSR, menšiny a experimenty s právem v šedesátých letech

Autor:

Jan Kuklík, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, kuklik@prf.cuni.cz

René Petráš, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,petras@prf.cuni.cz

ISSN: 1335-3608

Abstract

The study deals with the problem of legal framework of the socialist Czechoslovakia in the 1960´s and experiments in law regarding the position of national minorities. After 1960 all main branches of Czechoslovak law were re-codified and Czechoslovak law especially in Civil and Economic law breached all civil law traditions and introduced what was regarded as socialist law. The experiments influenced also the position of national minorities.

Bibliographic information

KUKLÍK, Jan – PETRÁŠ, René. Legal system of the Czechoslovak socialist republic, minorities and experiments regarding law in the 1960´s. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok