Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Development of sociometric status among peers/children in the classroom and social network analysis.

Vývoj sociometrického statusu detí v školskej triede a analýza sociálnych sietí

Autor:

Radka Lipovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lipovska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

One of the most important developmental contexts for children is their experiences with their peers. For younger children (middle childhood) it is mostly peer context in school settings,  while young children spend most of their time either at home, or with their classmates at school. In the classroom children acquire wide range of skills, experiences, attitudes and relationships that influence their adaptation in later life. As children grow experiences with their peers and mainly relations with their peers become increasingly complex. In this paper we focus on the formation of groups and relations in classroom and on the development of socio-metric status among peers. We also summarize main characteristics of social networks and social network analysis.

Bibliographic information

LIPOVSKÁ, Radka – DOBEŠ, Marek. Development of sociometric status among peers/children in the classroom and social network analysis. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok