Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Detecting Social Intelligence by MESI Methodology – Psychometric Characteristics.

Zisťovanie sociálnej inteligencie metodikou MESI – psychometrické charakteristiky

Autor:

Miroslav Frankovský, Fakulta manažmentu PU v Prešove, miroslav.frankovsky@unipo.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu PU v Prešove, zuzana.birknerova@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Conceptualization and operationalization of social intelligence is related to discussions, which is connected to several areas of issues. In the article we present the results of an analysis of the extracted factor structure of the original MESI methodology which represents the psychometric approach to the investigation and measurement of social intelligence. The results of the research, which was carried out on the sample of 2135 respondents enabled to extract the structure factors of the MESI methodology (manipulation, empathy and social irritability). These factors explain 47% of variance. Other psychometric parameters of the MESI methodology, as well as the complete version of MESI methodology, are described in the article. The paper also presents a comparison of the preferences of the individual factors of social intelligence. 

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Miroslav – BIRKNEROVÁ, Zuzana. Zisťovanie sociálnej inteligencie metodikou MESI – psychometrické charakteristiky. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 1.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav – BIRKNEROVÁ, Zuzana. Detecting Social Intelligence by MESI Methodology – Psychometric Characteristics. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok