Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Approaches to a Solution of the Minority Question in the Interwar Czechoslovakia and Hungary” Komárno, April 24th – 25th, 2014

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a Maďarsku“, Komárno, 24. – 25. apríl 2014

Autor:

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok