Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Work and Organizational Psychology 2014” Stará Lesná, May 15th – 16th, 2014

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2014, Stará Lesná, 15. - 16. máj 2014

Autor:

Miroslava Bozogáňová, bozoganova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok