Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Meeting of Young Historians, III: Human, Society, Era” Košice, October 16th – 17th, 2013

Správa z vedeckej konferencie „Stretnutie mladých historikov III: človek, spoločnosť, doba“, Košice, 16. – 17. október 2013

Autor:

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok