Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Levels of the Philosophical Psychology of Thomas Aquinas

Roviny filozofické psychologie Tomáše Akvinského

Autor:

Petr Slováček, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií, pslovacek@seznam.cz

ISSN: 1335-3608

Abstract

The objective of the article is to characterize the complex standing of psychological heritage of Thomas Aquinas’s concept of soul in view of previous tradition. Further, the article attempts to demonstrate that Thomas´ psychology is significantly wiser than traditional interpretations resting on the concept of soul as substantial form would indicate. A novel approach to the concept of soul in Thomas Aquinas´ works is suggested, based on the possibility of relating to the soul in terms of various philosophical levels or disciplines, namely the metaphysical, physical and moral-theological levels. The argumentation presented rests on a basic assumption that metaphysical concepts allow for analysing all that falls in the scope of other disciplines – physics, and to some extent, even theology. The latter assumption constitutes a key for the analysis of the levels of Thomas Aquinas´ philosophical psychology. 

Bibliografické informácie (sk)

SLOVÁČEK, Petr. Roviny filozofické psychologie Tomáše Akvinského. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 2.

Bibliographic information

SLOVÁČEK, Petr. Levels of the Philosophical Psychology of Thomas Aquinas. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok