Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Police Census of Roma people in 1947 (in Kosice)

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk

Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being

Denisa Fedáková, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, dfedak@saske.sk

Marek Dobeš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, dobes@saske.sk

The concept of God and selected personality characteristics as a predictors of quality of life of university students

Monika Kačmárová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, monika.kacmarova@unipo.sk

Performance Motivation of Players of Massively-Multiplayer Online Role-playing Games (MMORPG)

Miroslava Bozogáňová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, bozoganova@saske.sk

Silvia Dietzová, Detský domov Nižná Kamenica, dietzova.silvia@gmail.com

Descriptive normative beliefs in the relation to different types of risk behaviour among university students

Monika Brutovská, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, brutovska.monika@gmail.com

Oľga Orosová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, olga.orosova@upjs.sk

René Šebeňa, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rene.sebena@gmail.com

Discussion

Financial psychology and its cognitive approaches

Michal Stríženec, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, strizenec@orangemail.sk

Reviews and anotations

Kravčáková, G. – Lukáčová, J. – Búgelová, T. Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 328 s. ISBN 978-80-7097-927-3 (e-book), ISBN 978-80-7097-928-0 (CD ROM)

Alena Rusnáková, alena.moravcikova@upjs.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2014” Stará Lesná, September 18th – 19th, 2014

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok