Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Kravčáková, G. – Lukáčová, J. – Búgelová, T. Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 328 s. ISBN 978-80-7097-927-3 (e-book), ISBN 978-80-7097-928-0 (CD ROM)

Autor:

Alena Rusnáková, alena.moravcikova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok