Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2014” Stará Lesná, September 18th – 19th, 2014

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť 2014“, Stará Lesná, 18. – 19. september 2014

Autor:

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok